Tour

Mar 20, 2019
Dallas, United States
Texas TheatreDallas, United States
Mar 22, 2019
Durham, United States
Carolina TheatreDurham, United States
Mar 24, 2019
Washington, United States
9:30 ClubWashington, United States
Mar 25, 2019
Millvale, United States
Mr Smalls TheatreMillvale, United States
Mar 26, 2019
Philadelphia, United States
Union TransferPhiladelphia, United States
Mar 27, 2019
Boston, United States
Wilbur TheatreBoston, United States
Mar 29, 2019
Brooklyn, United States
Brooklyn SteelBrooklyn, United States
Mar 30, 2019
Brooklyn, United States
Brooklyn SteelBrooklyn, United States
Mar 31, 2019
Portland, United States
State Theatre, Portland, MainePortland, United States
Apr 01, 2019
South Burlington, United States
Higher GroundSouth Burlington, United States